Polityka prywatności

Kim my jesteśmy?

Jesteśmy Uncapped Ltd. Podchodzimy poważnie do ochrony i poszanowana Twojej prywatności. Jesteśmy zarejestrowani w Biurze Komisarza ds. Informacji (ICO) pod numerem ZA560860.

Niniejsze zasady wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej, składania wniosków o finansowanie lub korzystania z usług dla firm, które otrzymały od nas finansowanie. Prosimy również o zapoznanie się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jak ich używamy.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki obchodzimy się z danymi osobowymi lub chcesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych? Wyślij e-mail na adres support@weareuncapped.com lub napisz do nas na adres Uncapped, 42/44 Buckhurst Avenue, 1st Floor, Buckhurst House, Sevenoaks, Kent, England, TN13 1LZ.

Ty i twoje dane

W niniejszej polityce przedsiębiorstwo oraz osoby upoważnione przez przedsiębiorstwo są określane jako "Ty". Jeśli kilka osób ma uprawnienia do wydawania poleceń, "Ty" lub "Twój" może odnosić się do każdej z tych osób lub do wszystkich.

W przypadku udostępniania danych osobowych, które nie dotyczą Ciebie, na przykład danych pracownika, partnera biznesowego, dyrektora, właściciela, musisz uzyskać zgodę tej drugiej osoby i potwierdzić, że rozumie ona, w jaki sposób będziemy wykorzystywać jej dane.

Informacje, które o tobie posiadamy

Informacje z bezpośrednich interakcji

Informacje, które posiadamy na temat Państwa i osób związanych z Państwa firmą, często pochodzą bezpośrednio od Państwa (np. przy składaniu wniosku o dofinansowanie). Informacje te będą obejmować:

Nasza własna dokumentacja dotycząca Państwa udziałowców (w tym rzeczywistych beneficjentów), dostawców i firm, z którymi Państwo korzystają lub mogą mieć umowy.

Inni dyrektorzy, partnerzy, beneficjenci, sygnatariusze lub pracownicy w Twojej firmie

Osoby wyznaczone do działania w twoim imieniu

Informacje udostępniane za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane, które podajesz, gdy zobaczysz, czy kwalifikujesz się do finansowania lub złożysz wniosek, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, e-mail, numer telefonu, lokalizacja geograficzna, ID, zdjęcie.

Szczegóły dotyczące Twojej działalności, w tym branży, wielkości przedsiębiorstwa, informacje finansowe w celu określenia kwalifikowalności do finansowania.

Dane do logowania i ustawienia, które wybierzesz dla strony internetowej i Twojej karty, abyś mógł z nich bezpiecznie korzystać.

Twój adres IP ze względów bezpieczeństwa.

Podczas korzystania z mobilnych wersji naszej strony możemy zbierać identyfikatory urządzeń, dzięki czemu będziemy mogli udostępnić je firmom, które pomagają nam w reklamie online.

Informacje, które zbieramy, jeśli skontaktujesz się z nami

Zbieramy następujące informacje, aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania lub podjąć jakiekolwiek działania:

Numer telefonu, z którego dzwonisz i informacje, które podajesz nam podczas rozmowy (nagrywamy wszystkie rozmowy).

Adres e-mail, którego używasz, oraz treść wiadomości (i wszelkich załączników).

Informacje zbierane przez nas podczas korzystania z naszych usług

Zbieramy te informacje, aby zapewnić Państwu bezpieczne i zgodne z prawem usługi oraz stale je ulepszać. Obejmuje to:

Szczegóły dotyczące płatności na i z konta Uncapped

Szczegóły dotyczące usług świadczonych przez nas i naszych partnerów, którymi są Państwo zainteresowani

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej.

Informacje, które otrzymujemy z zewnętrznych źródeł

Kiedy ubiegasz się o dofinansowanie:

Będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość oraz przeszukać rejestry agencji zajmującymi się zapobieganiem oszustwom, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz Know Your Customer (KYC), pod kątem Twoich danych.

Możemy poprosić o dostęp do platform, których używasz do prowadzenia swojej działalności, takich jak bankowość, sprzedaż, księgowość i reklama (np. Google Adwords lub Google Analytics). Udostępnione dane (wyświetlenia, kliknięcia, wydatki itp.) wykorzystamy w celu określenia Twojej kwalifikowalności do naszych produktów i monitorowania wydajności. Wszystkie dane będą dostępne w trybie tylko do odczytu (więc żadne dane nie będą mogły być nadpisane). Przechowywane dane są zaszyfrowane i widoczne tylko dla tych, którzy muszą mieć do nich dostęp i nigdy nie są udostępniane na zawsze.

Nasze powody, dla których korzystamy z Państwa danych

Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mówią, że musimy mieć prawne podstawy do wykorzystywania danych osobowych. Musi mieć zastosowanie co najmniej jeden z następujących elementów: obowiązek umowny lub prawny, uzasadniony interes, interes publiczny, istotny interes indywidualny lub zgoda. W tej części wyjaśniamy, na której z nich polegamy, aby w określony sposób wykorzystać Państwa dane.

Potrzebujemy Twoich danych aby podpisać/uzupełnić z Tobą umowę. Wykorzystujemy Twoje dane aby:

Rozważyć Twój wniosek

Świadczyć usługi, na które wyraziłeś zgodę, zgodnie z naszymi zasadami i warunkami

Wysłac Ci wiadomość o Twoim koncie lub innych usługach z których korzystasz, oraz gdy skontaktujesz się z nami bądź będziemy musieli Ci o czymś powiedzieć.

Korzystania z naszych praw wynikających z umów, które zawarliśmy z Tobą, takich jak zarządzanie, pobieranie i odzyskiwanie pieniędzy, które jesteś nam winien.

Rozpatrywania i rozwiązywania skarg i innych kwestii

Wykorzystujemy Twoje dane aby spełnić formalności prawne:

Potwierdzić Twoją tożsamość, po zapisaniu się lub w przypadku kontaktu

Sprawdzić Twoje dane w agencjach ds. zapobiegania nadużyciom finansowym

Zapobiegać nielegalnej działalności, takiej jak pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków i oszustwa podatkowe

Przechowywać Twoje dane zgodnie z przepisami prawa

Przestrzegać prawa i przepisów bankowych (oznacza to, że czasami musimy udostępniać dane klientów organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym osobom trzecim).

Kiedy jest to w naszym "uzasadnionym interesie".

Musimy wykorzystywać Państwa dane dla naszych uzasadnionych interesów lub dla interesów strony trzeciej. Oznacza to wykorzystywanie danych w sposób, jakiego można od nas oczekiwać, z powodu, który leży w interesie użytkownika i/lub naszym (lub strony trzeciej) i który nie wiąże się z naruszeniem praw użytkownika do prywatności. My:

informować Cię o produktach i usługach za pośrednictwem strony internetowej lub innych kanałów, takich jak firmy z sektora mediów społecznościowych, w oparciu o sposób, w jaki korzystasz z naszych produktów i usług oraz inne informacje, które posiadamy na Twój temat. Robimy to, aby upewnić się, że nasz marketing jest użyteczny.

śledzić, analizować i ulepszać usługi, które świadczymy Tobie i innym klientom oraz to, jak reagujesz na wyświetlane przez nas reklamy. Możemy poprosić o informację zwrotną, jeśli zainteresowałeś się daną usługą. Robimy to, aby uczynić nasze produkty lepszymi i zrozumieć, jak je sprzedawać.

chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nas, naszych klientów lub innych osób

przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa i konserwacji, aby upewnić się, że nasza strona internetowa i inne usługi działają sprawnie dla Ciebie

zarządzać sprawami biznesowymi i finansowymi Uncappedoraz chronić naszych klientów i pracowników

dzielić się informacjami z biurami kredytowymi, abyśmy mogli korzystać z aktualnych informacji podczas podejmowania decyzji kredytowych, a także z innymi firmami, które pomagają nam świadczyć nasze usługi

Zgoda

Poprosimy o twoją zgodę:

Powiedz o naszych produktach i usługach oraz o produktach i usługach naszych partnerów, jeśli uznamy, że są one dla Ciebie interesujące. Możesz wypisać się z naszych e-maili przez e-mail.

udostępniać informacje o Tobie firmom, z którymi współpracujemy, gdy potrzebujemy Twojej zgody (patrz 'Komu udostępniamy Twoje dane' poniżej)

Nie musisz dzielić się informacjami o sobie, jeśli nie chcesz. Ale jeśli tego nie zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych (lub jakichkolwiek) z naszych usług.

Komu udostępniamy Twoje dane

Firmy, które świadczą dla nas usługi. Mamy tu na myśli firmy, które pomagają nam świadczyć usługi, z których Państwo korzystają i muszą z tego powodu przetwarzać szczegóły dotyczące Państwa. Udostępniamy jak najmniej informacji i szyfrujemy i/lub uniemożliwiamy identyfikację użytkownika przez odbiorcę w miarę możliwości (na przykład poprzez użycie identyfikatora użytkownika, a nie nazwiska).

firmy, które tworzą nasze karty Uncapped

producentów kart i sieci, takich jak MasterCard

Poznaj swoich klientów (KYC) i dostawców usług przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), którzy pomagają nam w weryfikacji tożsamości lub kontroli oszustw, takich jak Sum&Substance.

dostawców mocy obliczeniowej i pamięci masowej w chmurze, takich jak Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud

nasz dostawca platformy analityczno-biznesowej

firmy, które pomagają nam w marketingu (ale nie będziemy udostępniać identyfikowalnych danych osobowych osobom trzecim dla ich własnego marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę i w każdej chwili może z tego zrezygnować)

firmy produkujące oprogramowanie, których używamy do wysyłania wiadomości e-mail

firmy, które pomagają nam w obsłudze klienta

firmy, które oferują korzyści lub nagrody w ramach specjalnych programów, do których zapisują się Państwo za pośrednictwem strony internetowej

firmy, które drukują pisemne oświadczenia i zawiadomienia

firmy, które zarządzają naszymi systemami CCTV i bezpieczeństwa, jeśli odwiedzają Państwo nasze biura

Każdemu, kto da nam pozwolenie, by się nim podzielić.

firmy, które wprowadzają własne usługi za pośrednictwem strony internetowej Uncapped

narzędzia do przekazywania informacji dotyczących rachunków płatniczych, takie jak TrueLayer lub Salt Edge

własne platformy bankowe, sprzedażowe, reklamowe, księgowe lub inne platformy biznesowe w celu określenia kwalifikowalności i monitorowania wydajności, takie jak Shopify, Google lub Xero

ludzi, których prosiłeś o reprezentowanie cię, takich jak adwokaci.

Egzekwowanie prawa i inne podmioty zewnętrzne.

Możemy udostępnić Twoje dane:

Władze, które wykrywają i powstrzymują przestępczość finansową, pranie pieniędzy, terroryzm i uchylanie się od płacenia podatków, jeśli prawo mówi, że musimy, lub jeśli jest to konieczne z innych powodów.

policji, sądów lub organów rozstrzygania sporów, jeżeli musimy

inne banki, aby pomóc w śledzeniu pieniędzy, jeśli jesteś ofiarą oszustwa lub innego przestępstwa lub jeśli istnieje spór dotyczący płatności

wszelkie inne osoby trzecie, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

Możemy również udostępnić Twoje dane osobom lub firmom w przypadku restrukturyzacji korporacyjnej, fuzji, przejęcia lub przejęcia.

Kiedy podejmujemy zautomatyzowane decyzje

Czasami używamy komputerów do podejmowania decyzji. Robimy to na przykład w celu podjęcia decyzji, czy możemy przedstawić ofertę finansowania w oparciu o informacje, które posiadamy na Państwa temat. Obejmują one szczegółowe informacje o tym, czy jesteś na bieżąco z płatnościami na dowolnych kontach kredytowych i czy byłeś w sądzie. Możesz poprosić członka zespołu o recenzję decyzji, wysyłając e-mail na adres support@weareuncapped.com.

Jak długo przechowujemy Twoje informacje

Przechowujemy większość Państwa danych tak długo, jak długo korzystają Państwo z serwisu Uncapped, a następnie przez 5 lat w celu zachowania zgodności z prawem i w przypadku problemów prawnych. W niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku prania brudnych pieniędzy lub oszustw, możemy przechowywać dane dłużej, jeśli jest to konieczne (w naszym uzasadnionym interesie) i/lub prawo mówi, że musimy.

Aby ustalić, jak długo przechowujemy różne kategorie danych, rozważamy, dlaczego je przechowujemy, jak są one wrażliwe, jak długo prawo mówi, że musimy je przechowywać i jakie są zagrożenia.

Twoje prawa

Masz do tego prawo:

uzyskać dostęp do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, lub uzyskać ich kopię

poprosić o kopię Twoich danych osobowych w formacie przenośnym (do odczytu maszynowego) lub zmusić nas do wysłania ich do kogoś innego

każą nam poprawiać niedokładne dane

poprosić nas o usunięcie, "zablokowanie" lub wstrzymanie Twoich danych, choć ze względów prawnych nie zawsze będziemy mogli to zrobić

powiedz nam, że nie wykorzystujemy Twoich danych do marketingu bezpośredniego i w pewnych innych okolicznościach "uzasadnionego interesu".

firmy, które pomagają nam w marketingu (ale nie będziemy udostępniać identyfikowalnych danych osobowych osobom trzecim dla ich własnego marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę i w każdej chwili może z tego zrezygnować)

wycofać każdą zgodę, którą nam udzieliłeś

poprosić członka personelu o dokonanie przeglądu decyzji podjętej komputerowo (automatycznie)

Aby zrobić którąkolwiek z tych rzeczy, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej help@uncapped.com. Unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, takie jak GDPR, dają nam miesiąc na udzielenie odpowiedzi.

Gdzie przechowujemy lub wysyłamy Twoje dane

Możemy przekazywać i przechowywać zebrane od Państwa dane do organizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). Kiedy to robimy, upewniamy się, że Państwa dane są chronione i to:

Komisja Europejska twierdzi, że dany kraj lub organizacja zapewnia odpowiednią ochronę danych, lub

zgodziliśmy się na standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską wraz z tą organizacją.

Jeśli chcesz otrzymać kopię odpowiednich klauzul o ochronie danych osobowych, wyślij e-mail na adres support@uncapped.com.

Jak złożyć skargę

Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, wyślij e-mail na adres help@uncapped.com, a my postaramy się rozwiązać ten problem. W ten sposób można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Jeśli nadal nie są Państwo zadowoleni, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w kraju UE, w którym Państwo mieszkają lub pracują, lub w miejscu, w którym Państwa zdaniem doszło do naruszenia przepisów. Organem nadzorczym w Wielkiej Brytanii jest Information Commissioner's Office (ICO). Więcej szczegółów można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem ico.org.uk.

Zmiany w tej polityce

Na tej stronie umieścimy wszelkie zmiany, które wprowadzimy do naszej informacji o ochronie prywatności, a jeśli będą to istotne zmiany, poinformujemy Cię o nich drogą mailową.

Gotowy do szybszego skalowania swojej firmy ?

Gotowy doszybszegoskalowania
?

Aplikuj już dziś