Elektroniczne ujawnienie informacji i zgoda
(tylko USA)

W niniejszej umowie terminy "my", "nas", "nasz" i "Uncapped" oznaczają Uncapped Technologies Inc. "Ty" i "Twój" odnoszą się do podmiotu gospodarczego zapisującego się na konto Uncapped lub korzystającego z produktu Uncapped . "Komunikaty" oznaczają ujawnienia, zawiadomienia, umowy, tabele opłat, politykę prywatności, oświadczenia, rejestry, dokumenty i inne informacje, które przekazujemy użytkownikowi lub które użytkownik podpisuje i przesyła lub na które wyraża zgodę na nasze żądanie.Uncapped dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie w zakresie bankowości internetowej, w tym dostarczanie informacji użytkownikowi drogą elektroniczną. Akceptując niniejszą umowę, użytkownik potwierdza, że chce i może otrzymywać informacje w formie elektronicznej oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w formie elektronicznej. Jeśli nie wyrazisz zgody na otrzymywanie Komunikatów w formie elektronicznej, a nie papierowej, nie możesz otworzyć konta Uncapped . Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na otrzymywanie Łączności w formie elektronicznej w dowolnym momencie po udzieleniu zgody zgodnie z niniejszymi warunkami, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Konta użytkownika.

Metody dostarczania

Będziemy dostarczać użytkownikowi Łączności w formie elektronicznej, za pośrednictwemstrony internetowej Uncapped ("Witryna"); wiadomości tekstowych lub SMS ("Wiadomości tekstowe"); lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ("E-mail"). Jeśli nie dostarczymy Ci Komunikatów w wyżej wymieniony sposób, poinformujemy Cię, gdzie możesz otrzymać takie Komunikaty. Prawo może wymagać od nas dostarczenia Ci pewnych Komunikatów w formie papierowej, nawet jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną.

Wymagania sprzętowe i programowe

Aby otrzymywać i przechowywać Komunikaty elektroniczne od Uncapped, potrzebujesz następujących elementów:

  • Komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym, który obsługuje wszystkie poniższe funkcje
  • Połączenie internetowe
  • Aktualna wersja obsługiwanej przez nas przeglądarki internetowej, w tym: Edge w wersji 85 lub wyższej, Firefox w wersji 78 lub wyższej, Safari w wersji 12 lub wyższej, Opera w wersji 69 lub wyższej, lub Chrome w wersji 85 lub wyższej
  • Dysk twardy lub inna metoda przechowywania danych
  • Ważny, aktywny adres e-mail; oraz
  • Aktualna wersja programu, który wyświetla pliki PDF

Możemy okresowo aktualizować te wymagania, aby utrzymać naszą zdolność do dostarczania Łączności elektronicznej; jeśli wymagania te zmienią się w sposób istotny, powiadomimy Państwa o zmianach.

Aktualizacja informacji kontaktowych

Obowiązkiem użytkownika jest utrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji kontaktowych, abyśmy mogli wysyłać Państwu Łączność elektroniczną. Użytkownik może zaktualizować swój adres e-mail i inne informacje kontaktowe, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@weareuncapped.com.

Żądanie kopii na papierze

Możemy zdecydować się na udostępnienie na żądanie papierowych kopii niektórych materiałów elektronicznych, ale nie mamy takiego obowiązku. Użytkownik może uzyskać papierową kopię Komunikatu elektronicznego poprzez jej wydrukowanie lub zażądanie przesłania jej pocztą. Użytkownik może poprosić o kopie papierowe, wysyłając e-mail na adres support@weareuncapped.com.

Komunikatyw formie pisemnej

Prawo wymaga od nas przekazania Państwu pewnych informacji w formie pisemnej. Wszystkie Komunikaty dostarczone Państwu w formie elektronicznej lub papierowej będą traktowane jako informacje dostarczone "na piśmie".

Wycofanie zgody

Masz prawo do wycofania swojej zgody na niniejszą umowę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody spowoduje zamknięcie konta Uncapped , w tym dostępu do naszego Portalu internetowego. Po zamknięciu konta może zostać wystawiony czek ze zwrotem salda zgodnie z niniejszą umową. Użytkownik może wycofać zgodę, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres support@weareuncapped.com.

Gotowy do szybszego skalowania swojej firmy ?

Gotowy doszybszegoskalowania
?

Aplikuj już dziś